banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.
فروش آثار هنری
graphicyab

خدمات

  1. معرفی تمامی پزشکان ، پیراپزشکان و کارشناسان مرتبط با امور پزشکی در سایت
  2. معرفی تمامی کارشناسان بانه ای حوزه های مختلف علمی بدون در نظر گرفتن مدارج علمی و یا تجربی
  3. معرفی تمامی تعمیرکاران و استاد کاران بانه ای و یا ساکن بانه در حوزه های مختلف کاری
  4. معرفی افراد جویای کار به صاحبان مشاغل و کارفرمایان (جدید)
  5. معرفی نیازمندی های صاحبام مشاغل و کارفرمایان به عموم مردم جهت یافتن کیس مناسب (جدید)
  6. معرفی تمامی اماکن تجاری خصوصی از هر صنف و زمینه ی کاری
  7. معرفی تمامی اماکن عمومی دولتی مرتبط با خدمات شهری در صورت امکان
  8. معرفی فعالیت شاعران ، نویسندگان ، هنرمندان ، مترجمان ، ورزشکاران ، کارآفرینان بانه ای
  9. پیشنهاد افراد متخصص جویای کار به مراکز کاریابی ، افراد حقیقی و ادارات
Graphic Yab