banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

پوشاک اپکس

عنوان / نام و نام خانوادگی : پوشاک اپکس
حرفه / زمینه کاری : عرضه پوشاك
توضیحات :

پوشاک زنانه ، نوزادی

شماره تلفن همراه : 08754246280
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : apex_f1_no280@yahoo.com
نشانی : بانه ، بهشت بانه – طبقه اول – پلاك 280
Graphic Yab