banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

نمایشگاه اتومبیل دوزین

عنوان / نام و نام خانوادگی : نمایشگاه اتومبیل دوزین
حرفه / زمینه کاری : خرید و فروش اتومبیل
توضیحات :

مشاور در امر خرید و فروش انواع اتومبیل نو و کارکرد.

شماره تلفن همراه : 09183757508
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : faredoon55@yahoo.com
نشانی : بانه-خیابان آتش نشانی-پایین تراز مجتمع دوزین
Graphic Yab