banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

مسعود چوشین

عنوان / نام و نام خانوادگی : مسعود چوشین
حرفه / زمینه کاری : مهندس کامپیوتر
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09371050018
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : masoudchavshin@gmail.com
نشانی :
Graphic Yab