banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

مسعود معروفی

عنوان / نام و نام خانوادگی : مسعود معروفی
حرفه / زمینه کاری : کارشناس عمران
توضیحات :

مسلط بر نرم افزارهای Autocad 2D.3D CIVIL 3D و نقشه برداری.آشنای با نرم افزارهای ETABS-SAFE-MSP

شماره تلفن همراه : 09187782005-09353561092
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : masoud.maroufi@gmail.com
نشانی :
Graphic Yab