banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

مرکز پرورش ماهی قزل الا

عنوان / نام و نام خانوادگی : مرکز پرورش ماهی قزل الا
حرفه / زمینه کاری : پرورش ماهی قزل الا
توضیحات :

فروش ماهی زنده قزل الا و کباب ماهی

شماره تلفن همراه : 09183746134
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : mushroommusazadeh@yahoo.com
نشانی : بانه جنب شهرک ارمرده ,1کیلومتری نرسیده به ارمرده روستای گندمان
Graphic Yab