banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

محمدنژاد عزیزی

عنوان / نام و نام خانوادگی : محمدنژاد عزیزی
حرفه / زمینه کاری : آموزش نقشه برداری
توضیحات :

آموزش نقشه برداری ، اتوکد و (civil 3D)در منزل و محل کار ، gps دستی ،

شماره تلفن همراه : 09181761067
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : nejadazizi@gmail.com
نشانی : بانه هنرستان شهید سلیمان خاطر
Graphic Yab