banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فروشگاه کامپیوتر آفتاب

عنوان / نام و نام خانوادگی : فروشگاه کامپیوتر آفتاب
حرفه / زمینه کاری : فروش و خدمات کامپیوتر
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09308159500-9600
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : info@aftabcomputer.com
نشانی : خیابان شهید مطهری - بالاتر از فرمانداری - روبروی کوچه زندان
Graphic Yab