banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فروشگاه پوشاک برادران میرزایی

عنوان / نام و نام خانوادگی : فروشگاه پوشاک برادران میرزایی
حرفه / زمینه کاری : پوشاک
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09181840063
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : arbaba_92@yahoo.com
نشانی : بانه - پاساژماد - طبقه ی دوم - پلاک 566
Graphic Yab