banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فروشگاه رضایی

عنوان / نام و نام خانوادگی : فروشگاه رضایی
حرفه / زمینه کاری : فروشگاه پوشاک ورزشی
توضیحات :

عرضه پوشاک ورزشی

شماره تلفن همراه : ٠٩١٢٢٠٧٠٣٩٨
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : Razaei.diyar@yahoo.com
نشانی : بانه پاساژ ماد طبقه ي ١ پلاك ٣٢٢
Graphic Yab