banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فروشگاه اسباب بازی فکری و کمک آموزشی کودک من

عنوان / نام و نام خانوادگی : فروشگاه اسباب بازی فکری و کمک آموزشی کودک من
حرفه / زمینه کاری : ارائه اسباب بازي و وسائل سرگرمي و كمك آموزشي بر اساس گروه سنی
توضیحات :
شماره تلفن همراه : ٠٩١٨٣٧٥٤٨٦٨
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : Baha.mohammadi@yahoo.com
نشانی : خيابان انقلاب جنوبي روبروي امور مشتركين
Graphic Yab