banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

فرزاد حسن میرزایی

عنوان / نام و نام خانوادگی : فرزاد حسن میرزایی
حرفه / زمینه کاری : نویسنده و کارگردان تئاتر و فیلم
توضیحات :

در فیلم سازی رشته های ساخت فیلم مستندو ساخت کلیپ وتیزر را هم شامل میشود.و در زمینه آموزش :بازیگری و کارگردانی و فیلمنامه نویسی

شماره تلفن همراه : 09356651411
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : farzadmirzaei60@gmail. com
نشانی : خ امام
Graphic Yab