banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

عرضه گل مصنوعی

عنوان / نام و نام خانوادگی : عرضه گل مصنوعی
حرفه / زمینه کاری : پخش عمده گل مصنوعی با مدیریت بهمن حسن زاده
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09108091108
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : behnam889@gmail.com
نشانی : بانه - پاساژ خدری 2- زیرزمین - پلاک 5
Graphic Yab