banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

عبدالرحمن قادری

عنوان / نام و نام خانوادگی : عبدالرحمن قادری
حرفه / زمینه کاری : کارخانجات و صنایع مواد غذایی و صنایع مربوطه (دانشجوی دوره دکتری)
توضیحات :

مشاوره کارخانجات مواد غذایی، مشاوره تحصیلی، قسمت R&D کارخانجات مواد غذایی، تسلط به نرم افزار Office، آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی Comsol Multiphysics

شماره تلفن همراه : 09188746481
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : abdurrahmanghaderi@gmail.com
نشانی :
Graphic Yab