banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

کتابفروشی و نوشت افزار محمدی

عنوان / نام و نام خانوادگی : کتابفروشی و نوشت افزار محمدی
حرفه / زمینه کاری : کتاب فروشی و نوشت افزار
توضیحات :

کتاب – نوشت افزار – وسایل طراحی و ماکت سازی

شماره تلفن همراه : 09183745962
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه - خیابان امام - بالاتراز مسجد جامع
Graphic Yab