banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

رضا محمودی

عنوان / نام و نام خانوادگی : رضا محمودی
حرفه / زمینه کاری : تلفن. موبایل
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09189784722
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : farzanegan.ertebat@yahoo.com
نشانی : بانه - میدان امام ضلع شمالی میدان ، پایین تر از داروخانه شبانه روزی
Graphic Yab