banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

خیاطی بهنام

عنوان / نام و نام خانوادگی : خیاطی بهنام
حرفه / زمینه کاری : دوخت لباس های کردی
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09183755579
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه ابتدای خیابان ابراهیمی روبروی پست بانک پاکزاد
Graphic Yab