banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

حمزه رحیم زاده

عنوان / نام و نام خانوادگی : حمزه رحیم زاده
حرفه / زمینه کاری : کارشناس روانشناسی و مشاور و طراح پروژه های تبلیغاتی
توضیحات :

– کارشناس روانشناسی
– مشاور و طراح پروزه های تبلیغاتی
– دارای گواهی نامه مهندسی فروش و بازاریابی از دانشگاه تهران
– دارای گواهی نامه بازرگانی و تجارت بین الملل از دانشگاه تهران
– ۹ سال سابقه تبلیغات و طرح ریزی پروزه های تبلیغاتی در شمالغرب کشور
– مدیر فروش بازرگانی کاشی سرامیک شادمان بانه

شماره تلفن همراه : 09181768525
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : shaogord_2020@yahoo.com
نشانی : بانه: بلوار سردشت - 50 متر بالاتر از فلکه شورا - کاشی سرامیک شادمان
Graphic Yab