banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

بیلال صالحی

عنوان / نام و نام خانوادگی : بیلال صالحی
حرفه / زمینه کاری : جک سازی
توضیحات :

تعمیر جکهای پنچر گیری جکهای کمپرسی و جکهای هندلی

شماره تلفن همراه : 09189742167
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه
Graphic Yab