banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

بورس پوشاک ترک مجلسی seven

عنوان / نام و نام خانوادگی : بورس پوشاک ترک مجلسی seven
حرفه / زمینه کاری : فروشگاه پوشاک
توضیحات :

انواع و اقسام پوشاک ترک زنانه به صورت عمده و خرده

شماره تلفن همراه : 08734216436
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) :
نشانی : بانه پاساژ گلستان طبقه 2 راهرو 5 پ 418 پوشاک seven
Graphic Yab