banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

بانه جی اس ام

عنوان / نام و نام خانوادگی : بانه جی اس ام
حرفه / زمینه کاری : فروشگاه موبایل دربانه
توضیحات :

خرید موبایل و تلبت دربانه

شماره تلفن همراه : 09184140441
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : banehgsm@gmail.com
نشانی : کردستان بانه خیابان شهدا پاساژ ابراهیمی طبقه زیر زمین فروگشگاه بانه جی اس ام
Graphic Yab