banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

بازرگانی سلیمانی

عنوان / نام و نام خانوادگی : بازرگانی سلیمانی
حرفه / زمینه کاری : نماینده فروش محصولات اصلی سونی وسامسونگ
توضیحات :

نماینده اصلی سامسونگ

شماره تلفن همراه : 09355447077
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : khaledsolimani@yahoo.com
نشانی : بانه خ شهرداری خیابان قادرخان زاده مجتمع تجاری بزرگ مرکزی پ 148
Graphic Yab