banehkar.com

بانه کار

مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر بانه

تلفن تماس و پشتیبانی
087 - 342 21525
این سایت یک پروژه عام المنفعه بوده و در خدمت همشهریان بانه ای می باشد.

ایوب رحیمی

عنوان / نام و نام خانوادگی : ایوب رحیمی
حرفه / زمینه کاری : مهندس عمران
توضیحات :
شماره تلفن همراه : 09181762540
آدرس پست الکترونیکی ( ایمیل ) : rahimiomid73@yahoo.com
نشانی : بانه – پاساژ رحیمی طبقه زیر زمین پلاک 3 – فروشگاه دنیز
Graphic Yab